Welkom bij JMMF

Het Jan Mulder Memorial Fund

is een stichting die opgericht is door de familie Mulder met als doel jonge Filipino's te steunen met:

Dumagat kinderen

Project in 2016: Dumagat Yan!

In de bossen op de bergrug Sierra Madre leeft de volksstam Dumagat. Het project in 2016 wil een schoollokaal realiseren in het dorpje Paglitaw. Het dorpje bestaat uit ongeveer 40 families, in totaal zijn er 70 schoolgaande kinderen. Op dit moment gaan die, voor zover nog mogelijk, naar een gevaarlijk bouwvallig klaslokaal.

Een school zal de kinderen niet alleen wat leren, maar zal ook bijdragen aan het behouden van de eigen cultuur van de Dumagat. Dumagat jongeren hebben steeds meer moeite om trots te zijn op hun eigen cultuur. De jongeren in dit dorp zijn wel enthousiast en gaan met uw steun bouwen aan het nieuwe klaslokaal. Bernard Roosendaal, pater karmeliet te Manila, en het dorpshoofd Angelo zijn tot de conclusie gekomen dat € 2000 genoeg zal zijn voor materiaal voor het klaslokaal en onderwijsmiddelen.

Filmpje over dit project, 4 minuten, zonder geluid:

De oorspronkelijke video op youtube duurt wat langer en is ingesproken door Bernard Roosendaal. Hij vertelt meer over het leven van de Dumagat in dit dorp en over dit project. (Begint met tiental seconden zwart beeld.)
 
Bestaand, gevaarlijk schoollokaalBestaand, gevaarlijk schoollokaal

Filippijnenviering 2016

JMMF-doek-op-kerkgevel De Filippijnenviering dit jaar, was op 9 oktober in Nijverdal. Pater Karmeliet Ben Wolbers ging voor en haalde nog herinneringen aan van ongeveer 60 jaar geleden, toen hij en Jan naar dezelfde school gingen in Zenderen. Tijdens de viering en op de bank is tot eind oktober het mooie bedrag van € 1618,21 binnen gekomen en daarna kwam nog eens € 1000 binnen, samen genoeg voor de school!.
 


'Schoolklasje' voor in de kerkGitaarbegeleiding voor het koor Himig Natin
"Schoolklasje" voor in de kerk en de gitaarbegeleiding voor het koor Himig Natin in de viering op 9 oktober 2016. Meer foto's in de fotogalerij van de parochie sint Marcellinus, Nijverdal.