Welkom bij JMMF

Het Jan Mulder Memorial Fund

is een stichting die opgericht is door de familie Mulder met als doel jonge Filipino's te steunen met:

8 oktober 2017: medisch project

Op deze dag is er om 11:00u een viering in Nijverdal in de RK kerk aan de Grotestraat. Dit jaar hopen we € 1700 te verzamelen voor een medisch project tbv een volkstam, dus niet stedelijk. Ze willen aan vijftien leden van die groep een opleiding geven over basisgezondheidszorg: natuurlijk voedsel, het produceren van herbal medicijnen en het herkennen van de meest voorkomende ziektes zoals tuberculosis, aids, ondervoeding en huidziekten; vooral bij kinderen. Ze denken aan een opleiding van ongeveer drie maanden, maar wel in stages. Een eenvoudig handboek is in voorbereiding. Elke getrainde medic krijgt na een degelijke opleiding een stethoscoop met een eerste hulp kit.

Jongeren bouwen lokaal met uw geld

Project in 2016: Dumagat Yan!

In de bossen op de bergrug Sierra Madre leeft de volksstam Dumagat. Het project van 2016 realiseert een schoollokaal in het dorpje Paglitaw. Het dorpje bestaat uit ongeveer 40 families, in totaal zijn er 70 schoolgaande kinderen. Vorig jaar gingen die kinderen, voor zover nog mogelijk, naar een gevaarlijk bouwvallig klaslokaal.

Een school zal de kinderen niet alleen wat leren, maar zal ook bijdragen aan het behouden van de eigen cultuur van de Dumagat. Dumagat jongeren hebben steeds meer moeite om trots te zijn op hun eigen cultuur. De jongeren in dit dorp zijn wel enthousiast en hebben inmiddels met uw steun een schoollokaal gebouwd. Bernard Roosendaal, pater karmeliet te Manila, en het dorpshoofd Angelo kwamen tot de conclusie gekomen dat € 2000 genoeg zal zijn voor materiaal voor het klaslokaal en onderwijsmiddelen; dit bedrag is ruimschoots gehaald! Daarom is er ook nog een extra ruimte gebouwd voor o.a. vergaderingen en gebedsdiensten.

Voor meer nieuws: Dumagat Yan! : Een nieuwe school in de Sierra Madre

Filippijnenviering 2016

JMMF-doek-op-kerkgevel De Filippijnenviering dit jaar, was op 9 oktober in Nijverdal. Pater Karmeliet Ben Wolbers ging voor en haalde nog herinneringen aan van ongeveer 60 jaar geleden, toen hij en Jan naar dezelfde school gingen in Zenderen. Tijdens de viering en op de bank is tot eind oktober het mooie bedrag van € 1618,21 binnen gekomen en daarna kwam nog eens € 1000 binnen, samen genoeg voor de school!.
 
'Schoolklasje' voor in de kerkGitaarbegeleiding voor het koor Himig Natin
"Schoolklasje" voor in de kerk en de gitaarbegeleiding voor het koor Himig Natin in de viering op 9 oktober 2016. Meer foto's in de fotogalerij van de parochie sint Marcellinus, Nijverdal.