Welkom bij JMMF

Het Jan Mulder Memorial Fund

is een stichting die opgericht is door de familie Mulder met als doel jonge Filipino's te steunen met:

Project 2021: Kwetsbare ouderen in Payatas

Ouderen Payatas was een vuilstortplaats vlakbij Manilla totdat een grote berg van afval instortte en ontbrandde met als gevolg veel doden en daklozen. Momenteel is het nog steeds een zeer arm gebied en ouderen zijn de armsten onder de armen. In de Filippijnen zijn inmiddels 9 miljoen 60 plussers.
 
Er is in de Filipijnen sprake van relatief lage sociale pensioenen. Slechts 32% van de ouderen neemt deel aan een pensioenfonds, 38% heeft een klein staatspensioen voor behoeftigen waarvan zij niet rond kunnen komen. En 30% van de ouderen heeft helemaal geen pensioeninkomen.
 
Ouderen zijn kwetsbaar door gezondheidsproblemen, deels verbonden aan armoede. De eenzaamheid en depressie onder ouderen neemt toe. Door het gebrek aan een goede pensioenregeling hebben ze het moeilijk. Er is vaak sprake van ondervoeding en familieleden kunnen lang niet altijd voor hun oudere familieleden te zorgen. Filipino's hebben wel veel respect voor ouderen en zorg voor de arme ouderen is erg belangrijk. Maar maatschappelijk moet er meer bewustzijn komen voor de behoeften van kwetsbare, verwaarloosde en onderdrukte ouderen. We dromen van een maatschappij die goed is voor alle leeftijden, als we ouderen kunnen voorzien van een basisinkomen dan kunnen ze volwaardig leven zonder op hun familie te moeten terugvallen.
 
Met dit nieuwe project van het JMMF willen we ouderen helpen en informeren over hun rechten. We gaan aan het werk met voedings-, bewegings- en andere programma's gericht op de welzijnsverbetering. Daarnaast zijn medische consultaties, gezondheidschecks en een mini apotheek voor de gemeenschap nodig en we willen pastorale zorg bieden.
 

Jan Mulder weekend: 24 oktober 2021

Zondag 24 oktober is er om 10uur een viering in de R.K. kerk aan de Grotestraat in Nijverdal. Pater Jan Hulshof, een neef van Jan Mulder, zal hierin voorgaan.