Welkom bij JMMF

Het Jan Mulder Memorial Fund

is een stichting die opgericht is door de familie Mulder met als doel jonge Filipino's te steunen met:

Project 2022: Kansarme jongeren in Payatas

Gezondheidsvoorlichting Payatas was een vuilstortplaats vlakbij Manilla totdat een grote berg van afval instortte en ontbrandde met als gevolg veel doden en daklozen. Momenteel is het nog steeds een zeer arm gebied met veel jongeren die nog weinig kansen hebben in de samenleving.
 
Met dit project willen de jongeren die geen of weinig onderwijs hebben gehad de mogelijkheid bieden om toch een beroepsopleiding te volgen..
 

Jan Mulder weekend: 20 november 2022

Spel Zondag 20 november is de JMMF viering om 11.00 uur. We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. Na de viering is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie met wat lekkers.