Jan Mulder

Tot 1977

Jan met twee Filippijnse studenten Jan Mulder is geboren in Nijverdal op 26 september 1940, zoon van bakker Mulder.
Begenadigd met een scherp verstand en een fabel­achtig geheugen heeft Jan vrij gemakkelijk zijn priester­opleiding kunnen voltooien: eerst in Zenderen en vervolgens in Dordrecht en Rome. Hij werd tot Priester gewijd op 9 juli 1966. Na zijn wijding studeerde hij bijbel aan de Katholieke Univer­siteit in Nijmegen en aan de Ecole Biblique te Jeruzalem. Hij voltooide deze studie met een proefschrift over psalm 45, vers 7a.

Jan vertrok in 1972 naar de Filippijnen. In en rond Manilla gaf hij colleges aan verschillende instellingen. Ook werd hij veel gevraagd voor korte cursussen.
Op levendige wijze wist hij de liefde voor de Schrift over te dragen op anderen en met name wist hij ook de eigen Jan, na ziekte terug op de Filipijnen mede­broeders vanuit de Bijbel te bevestigen in hun inzet voor gerechtig­heid en bevrijding.

Daarnaast heeft hij veel tijd gewijd aan de kansarmen, de onderdrukten en de mensen in de krotten­wijken.

Tumor in 1977

In 1977 nam Jan’s leven plotseling een andere wending. Er werd een tumor in de hersenen geconstateerd. Een afbraak­proces kwam op gang dat stap voor stap zijn lichaam zou afbreken en zijn mogelijkheden zou beperken. Zijn geweldige zin om te leven en zijn onver­woestbaar optimisme hebben hem door deze zware periode heen geholpen. Jan was weer in staat om naar zijn geliefde Filippijnen terug te keren. Hij hervatte zijn werkzaam­heden als docent. Na enkele jaren werd duidelijk dat de tumor nog actief was. Na verschillende medische behandelingen keerde Jan in 1989 definitief terug naar Nederland. Hij werd hulpbehoevend en raakte gekluisterd aan de rolstoel en verloor op het laatst zijn spraak­vermogen.

Jan is overleden in het verpleeghuis St. Elisabeth in Delden op 27 mei 1992.