Memorial Fund

Stichting

Jan, docerend op de universiteitHet herinnerings­fonds is een stichting die opgericht is door de familie Mulder met als doel jonge Filippino’s te steunen met studietoelagen. In het bijzonder jongeren die wel aanleg hebben voor een studie, maar vanwege de krappe financiële mogelijkheden thuis geen kans krijgen om een goede opleiding te volgen.

Tevens wil de stichting zorgen voor betere studie­faciliteiten zoals de bouw en inrichting van klas­lokalen, het opzetten van een school­bibliotheek, etc.
 

Projecten vanuit Filippijnen

De Karmelieten op de Filippijnen beoordelen welke jongeren voor een studie­toelage in aanmerking komen. Hiervoor zijn criteria opgesteld zoals: aanleg voor studie, noodlijdende financiële situatie, handhaven van goede studie­resultaten, e.d. De bedoeling is dat het een studie­toelage is voor schoolgeld, boeken en vervoer.

In de meeste gevallen wordt van deze jongeren gevraagd vrijwillige taken op zich te nemen binnen de gemeenschap waar ze wonen. Bijvoorbeeld door het werken met doofstommen, alfabetisering, organiseren van culturele activiteiten en sport­programma’s.


De stichting wil door haar bijdragen het werk voortzetten wat Jan Mulder met hart en ziel gedaan heeft voor zijn geliefde volk op de Filippijnen:

“Het door onderwijs op een hoger plan brengen van het Filippijnse volk”.