Projecten - Batang Pinangga (dierbaar kind)

Dit project is twee keer het 'jaarproject' geweest. In 2011 en in 2007 leverden wij een bijdrage aan de concrete doelstellingen van dit dit project. Er zijn ongeveer 25 kinderen die in vervelende (o.a. misbruik) situaties zijn gekomen. Het project biedt onderdak, psychologische begeleiding en scholing. Als ze hersteld en zelfstandig zijn, gaan ze weer terug de maatschappij in.

 

10 juli 2011: Foto's

foto Batang Pinangga

^top^

10 juli 2011: Brief

Dear friends and sponsors of the Jan Mulder Foundation/Fund:

We are sending you our sincere thanks for the support given to Batang Pinangga thru Fr. Bernard Roosendaal, O Carm. The money was used in the construction of the two farm houses (combine local materials: bamboo, nipa and cement). It is occupied by the children, boys and girls, who are now teenagers and are trained towards independent-living, like cooking their own food, working in the farm garden or tending chicken or goats, doing laundry, housekeeping and learning teamwork.

At the moment, we have 27 children in our residential care program. We also run a program that finds adoptive families for the children coming from our shelter-the program we call community reintegration program. At the moment, 14 children are living with adoptive families in some villages; seven grown-up living already outside the foundation still get support for independent-living. A number of children previously in the custody of Batang Pinangga have already been reunited with their own families or kin.

Apart from caring for the abused and neglected children, the foundation also works towards awareness campaign in the communities to stop child abuse. It is an ongoing advocacy work that involves community officials, school teachers, individuals and groups who are willing to participate. Batang Pinangga hopes to recreate the caring aspect of communities so that the phenomenon of street children and child abuse will slow-down or completely eradicated. For a country like the Philippines, this is a lot of work.

We are very happy for your support in our work in caring for the vulnerable children. Directly you have provided housing for the children, and in that way save young lives and have given them a chance for a new beginning.

In behalf of the Board of trustees and the children, I offer my deepest gratitude.

For more info please log on to www.batangpinangga.org

Truly yours,

Butch Carpintero
Executive Director
Batang Pinangga Foundation, Inc.
Cebu, Philippines
^top^


JMMF sinds 2007 - Batang Pinangga - "Dierbaar kind"

Batang Pinangga in Carmen op Cebu Ongeveertien jaar geleden is dit project gestart door twee Nederlanders met heel veel enthousiasme. Ze verkochten al hun bezittingen in Nederland en vertrokken met vrouw en kinderen naar de Filippijnen. Daar aangekomen kochten ze in Carmen op het eiland Cebu grond, en hebben daar ook wat gebouwen neergezet. Maar na een aantal jaren met verschillende moeilijk­heden hebben ze zich teruggetrokken uit dit project en zijn ze naar Nederland teruggekeerd. De Karmelieten hebben het project overgenomen. Het actuele werk wordt gedaan door leken onder de verantwoorde­lijkheid van de Karmelieten.

Er zijn ongeveer 25 kinderen, die weggelopen zijn van huis, of verlaten door de ouders of geen ouders meer hebben. Het zijn jongens en meisjes in de leeftijd van ongeveer acht tot zestien jaar. Een aantal van het zijn misbruikt, seksueel of anderszins.

In dit project worden ze voorzien van onderdak, kleding en eten, psychologische begeleiding en scholing, d.w.z. dat ze naar school gaan in het dorp voor lager onderwijs en high school (een soort mavo). Als ze hersteld en zelfstandig zijn, gaan ze weer terug de maatschappij in, naar een plek die het beste bij hen past.

Voor actuele informatie (in het Engels) over dit project: www.batangpinangga.org
^top^