Projecten - Proefboerderij in New Escalante

Irrigatie reservoir op de proefboerderij

In 2013 steunen we een proefboerderij in New Escalante.

Dit jaar is het project in New Escalante, een Nederlandse priester (Harrie Bloem) is er nauw bij betrokken. De ca. drie ha. land was voorheen de grond waar de zusters van Julie Postel (Boxmeer) eind 1960 een ziekenhuis hebben gebouwd. Omdat het niet meer rendabel was, is het toen overgedragen aan de regering. Deze liet weten geen geld meer te hebben om het draaiende te houden. De zusters hebben een paar jaar geleden de grond gedoneerd aan de Karmelieten. Sinds drie jaar is er een proefboerderij. De opbrengsten van de fruitbomen, varkensfokkerij, visvijver, maisveld en de groentetuin zorgen dat er meer voedsel is voor diverse gezinnen. Jonge boeren krijgen scholing in duurzame landbouw. De betrokken boeren zijn lid van een coöperatie in Escalante.
 
1. Op deze boerderij zijn:
- veel bomen geplant,
- er is ook een soort viskweekvijver,
- een plaats waar compost wordt gemaakt met behulp van wormen (“vermiculture”),
- een kleine varkensfokkerij,
- een maïsveld en
- een grote groentetuin.
 
Visvijver op de proefboerderij 2. In de ontwikkeling van de boerderij wordt uitsluitend organische technologie gebruikt.
De boerderij is bedoeld als een proefboerderij waar de kleine boertjes naar toe kunnen gaan. Ze kunnen er meehelpen in de ontwikkeling en tegelijkertijd genoeg kennis opdoen om op hun eigen kleine stukje grond te kunnen toepassen.
De boeren die komen zijn lid van de boerencoöperatie in Escalante. Ervaring heeft uitgewezen dat in ieder geval de opbrengst in de proefboerderij en op de kleine stukjes land van de boeren iets heeft bijgedragen aan de voedselvoorziening van verschillende gezinnen.
 
3. Jongelui die komen werken krijgen ook een technische opleiding in duurzaam verbouwen ("sustainable agriculture").
Hopelijk vinden ze dan land om te cultiveren.
 
4. Deze activiteiten zijn nu in het derde jaar en iedereen is enthousiast om door te gaan.
 
5. Plannen voor 2013 zijn de volgende:
a. aannemen van een landbouwkundige of op z'n minst een boer met ervaring "organic farming".
b. een duidelijke indeling van het land voor: het mais- en rijstveld, de groente en aardappel tuin, de varkens-, kippen- en geitenfokkerij en de visvijver.
c. aanschaffen van landbouw gereedschappen zoals: schoppen, harken, zeis, bolos (soort kapmes) en een kleine grasmaaimachine.
 
6. Het is de bedoeling dat met extra inkomen de bovengenoemde gereedschappen kunnen worden aangeschaft.
^top^