Projecten

Behalve dat het JMMF studietoelagen verstrekt, wordt elk jaar ook een speciaal project uitgekozen dat bijzondere aandacht krijgt in het Filippijnen­weekend in Nijverdal, het geboorte­dorp van Jan Mulder.
 

2018: School voor de Ken-uy in El Nido op Palawan

El Nido op Palawan, PhilipijnenVorig jaar -de viering was 14 oktober- steunden we een project voor de Ken-uy. De collecte in de kerk bracht € 700 op en op de bank kwam nog een € 800 aan giften binnen, waarmee de bouw van de school kan beginnen. Iedereen hartelijk dank.
 
Het volk de Ken-uy leeft in El Nido, een regio in het Noorden van het eiland Palawan. De leiders van de stam willen graag ondersteuning voor het bouwen van een kleine school voor zeker 22 kinderen. En ook voor 10 volwassenen die graag willen leren lezen en schrijven. Een mannelijke leraar heeft zich vrijwillig aangeboden voor 3 dagen per week. We willen dit project gaag steunen. De Ken-uy wonen ver van de stad, als kinderen naar school willen moeten ze urenlang hun weg zoeken door het oerwoud. Dit tropische bos en de Ken-uy zelf worden bedreigd door mijnbouw, boeren en vissers van buiten het eiland die hier de natuur misbruiken en uitputten.
 
Anawim: rechtvaardigheid voor verdrukten
Het project voor de Ken-uy op Palawan is één van de doelen van de Anawim-missie die dit jaar april startte. Anawim is een woord met een brede betekenis en wijst op de broodnodige rechtvaardigheid voor armen en verdrukten.
Armoede is geen nieuw fenomeen en ook niet voorbehouden aan de '3e wereld' of 'het Zuiden'. Het is van alle tijden en overal. Het zijn precies die mensen voor wie al eeuwen onophoudelijk wordt gevochten voor erkenning van mensenrechten voor iedereen, voor een economie van gelijke verdeling. De verdrukten wonen niet alleen ver weg, diep verborgen in een tropisch bos. Nee, zegt Paus Franciscus, het kunnen ook je buren zijn of jonge mensen, die uit verveling graffiti schrijven op muren in de stad of basketball spelen in de nauwe straten van voorsteden.
Het project sluit precies aan bij het gedachtengoed en het werk van Jan Mulder, die het onderwijs zag als een middel om verdrukte Philipino's te ondersteunen en sterker te maken.
 

Projecten in eerdere jaren:

Project in 2017: Gezondheidszorg voor de Babaylans

Kliniek met bed van bamboe voor de BabaylansMede met het geld dat vorig jaar is ingezameld is een kliniek gebouwd en ingericht. Leden van de Babaylans kregen een cursus als 'medic' en zijn nu aan de slag voor de gezondheid van de Babaylans.
Binnenkort op deze site meer foto's van het bouwen en het gebruik van de kliniek.

Voor meer nieuws: Gezondheidszorg voor de Babaylans
 
^top^

2016 - Dumagat Yan! Een nieuwe school in de Sierra Madre

In de bossen op de bergrug Sierra Madre leeft de volksstam Dumagat. Het project van 2016 realiseert een schoollokaal in het dorpje Paglitaw. Het dorpje bestaat uit ongeveer 40 families, in totaal zijn er 70 schoolgaande kinderen. Vorig jaar gingen die kinderen, voor zover nog mogelijk, naar een gevaarlijk bouwvallig klaslokaal.

Een school zal de kinderen niet alleen wat leren, maar zal ook bijdragen aan het behouden van de eigen cultuur van de Dumagat. Dumagat jongeren hebben steeds meer moeite om trots te zijn op hun eigen cultuur. De jongeren in dit dorp zijn wel enthousiast en bouwen inmiddels met uw steun aan een nieuwe school. Bernard Roosendaal, pater karmeliet te Manila, en het dorpshoofd Angelo kwamen tot de conclusie gekomen dat € 2000 genoeg zal zijn voor materiaal voor het klaslokaal en onderwijsmiddelen; dit bedrag is ruimschoots gehaald!

Voor meer nieuws: Dumagat Yan! : Een nieuwe school in de Sierra Madre
 
^top^

2015 - "Karitons"

Kariton voor plastic recycling Een kariton is een handkar.
We willen mensen in Manilla financieel ondersteunen bij de bouw en aanschaf van karitons. Simpelheid is in dit geval de kracht van het project, uitgekozen in overleg met Bernard Roosendaal, pater Karmeliet te Manila.
 
Een kariton verlost arme mensen van het mensonwaardige bedelen of het doorspitten van vuilnisbelten. Door met karitons langs de huizen te gaan om papier, flessen of andere spullen op te halen voor recycling, hebben deze mensen een goede mogelijkheid om wat geld te verdienen voor hun gezin, onderdak of onderwijs voor hun kinderen. Bernhard zegt dat het vaak hard werkende mensen worden die op deze manier hun waardigheid enigszins terug krijgen, in plaats van het mens-onwaardige bedelen.
 
Voorganger in de Nijverdal was pater Jan Hulshof, neef van Jan Mulder. Hij noemde dat Jan er altijd de nadruk op legde dat de kerk de armen en beweging van onderaf moet steunen. De opkomst was groot op dit 15-jarige jubileum van het JMMF. De collecte in de kerk bracht € 1028 op, een stevig bedrag. Via de bank is € 1540 binnengekomen. Voor deze € 2568 kunnen we heel wat Filipino's blij maken met een Kariton.
 
^top^

2014 - tyfoon Hayan

In Ormoc City op het eiland Leyte is het dak van het Carmelite Center ingestort, de kapel en de garage zijn verdwenen. De medebroeders van de Karmel wonen voorlopig in tenten.
Op Negros Occidental is het Karmelklooster en de parochiekerk in New Escalante geheel of gedeeltelijk verwoest en al het vensterglas vernield. Ook delen van het Mount Carmelcollege en het Magdalena Gezondheidscentrum zijn ingestort.
De collecte heeft € 617 opgebracht. Wij vinden dit een heel mooi bedrag… onze inspanningen om een "ware Tsunami" na te bootsen voor in de kerk, was niet voor niets.
Via de bank en giften is er ook nog eens € 1500 binnengekomen, dus in totaal heeft het JMMF € 2117 over kunnen maken naar de Filippijnen, ze zullen er blij mee zijn.
^top^

2013 - Proefboerderij in New Escalante

Het project dat centraal staat is in New Escalante, een Nederlandse priester (Harrie Bloem)is er nauw bij betrokken. Sinds drie jaar is er een proefboerderij in werking op drie hectare grond. Hier worden lokale boeren opgeleid. De opbrengsten van de fruitbomen, varkensfokkerij, visvijver, maisveld en de groentetuin zorgen dat er meer voedsel is voor diverse gezinnen. Jonge boeren krijgen scholing in duurzame landbouw. De betrokken boeren zijn lid van een coöperatie in Escalante.

Voor meer nieuws: Proefboerderij in New Escalante
^top^

2012 - Dovenhuis en onderwijs in Escalante

Dit jaar staat in het teken van een Dovenproject in Escalante op het eiland Negros. Het Karmelietenhuis voor de doven (Carmels home for the deaf) in Escalante op de Filippijnen. De medewerkers hiervan zorgen dat kinderen die niet kunnen horen en daardoor niet of gedeeltelijk spreken toch naar het gewone onderwijs kunnen. Zij worden in de les geholpen door klasgenootjes, die wel kunnen horen. Deze kinderen worden zo deelgenoot van de maatschappij. Ze hoeven niet langer thuis te blijven en zijn niet meer het middelpunt van spot en pesterijen.

Voor meer nieuws: Dovenproject Escalante

^top^

2011 - Batang Pinangga - "Dierbaar kind"

Wij steunden dit project ook al in 2007 en waren wederom enthousiast om een bijdrage te leveren aan de concrete doelstellingen van dit dit project.
Er zijn ongeveer 25 kinderen die in vervelende (o.a. misbruik) situaties zijn gekomen. Het project biedt onderdak, psychologische begeleiding en scholing. Als ze hersteld en zelfstandig zijn, gaan ze weer terug de maatschappij in.

Voor meer nieuws: project Batang Pinangga

2010 - Hazelip operaties en studietoelagen

Dit jaar ondersteunden we met uw geld:
1. studenten van ouders die de studiekosten niet kunnen dragen;
2. operaties voor jonge kinderen met een hazelip.
^top^

2009 - De jongeren in de Filippijnse visserij

Vissersboten bij Escalante, NegrosEen klein gedeelte van de bevolking van het Filippijnse Negros , leeft van de visserij. Zo ook in Escalante waar de karmelieten al meer dan 50 jaar werkzaam zijn. Escalante telt twee parochies die beiden toevertrouwd zijn aan de karmelorde sinds 1958. In 1960 werd er begonnen met een middel­bare school die intussen is uitgegroeid tot een belangrijke streekschool, Mount Carmel College. In 1970 werd er begonnen aan een groot project voor de vissers­bevolking. Een coöperatie werd opgericht en gezamenlijk werd de vis verhandeld. De vis die na de sluitingstijd van de markt over was, werd opgeslagen in gezamenlijke vrieskisten. Later werd ook geprobeerd om gezamenlijk met één groot net te gaan vissen, maar dat lukte niet. De Filippijnse visser gaat de zee op wanneer hem dat ingegeven wordt, en dan wil hij niet eerst gaan overleggen, minder nog op anderen gaan wachten. Eeuwenlang heeft de vissers­bevolking een bestaan gehad van vissen met een klein bootje op de tijd dat de visser dat het beste leek. Het ziet er niet naar uit dat het altijd zo zal blijven.

Gevangen vis, Escalante, NegrosDe jeugd in de vissers­dorpen is erg afhankelijk van de ouderen, die de kneepjes van het vak kennen en over een lange ervaring beschikken. Willen ze zich bekwamen in het vak, dan moeten ze het overnemen van de ouderen en doen zoals het altijd is gebeurd. En dit werkt niet meer in de huidige situatie. De jeugd heeft een goede scholing gehad, heeft informatie van alle hoeken van de wereld via internet en meent zelf andere tactieken te kunnen uitvoeren om tot een bevredigende visvangst te komen. Juist deze jongeren moeten wij te hulp komen. Op Mount Carmel College willen zij, in samenwerking met de directie, avond cursussen organiseren voor jongeren die geïnteresseerd zijn in informatie over nieuwe methodes van vissen.
Ook geldt daarbij dat oude praktijken die tegen het behoud van de natuur zijn, zoals het vissen met dynamiet, bestudeerd worden op de nadelige gevolgen, jongeren willen ecologisch verantwoord hun beroep uitoefenen. Daar willen wij ze bij helpen met het uitnodigen van sprekers en leraren die een goede cursus kunnen opzetten en geven voor deze vergeten groep van jongeren.
^top^

2008 - Payatas, Jongeren die leven van de vuilnisbelt

De karmelieten hebben een parochie in Manilla vlakbij de hele grote vuilnisbelt. Tussen en naast het afval wonen zo'n 30.000 mensen, die leven van wat ze vinden op de vuilnisbelt. Met name kinderen wachten de vuilnisauto's op en zoeken in het pas gestorte vuil. Jongens op de vuilnisbelt Payatas, ManillaDeze gemeenschap kent geen andere manier van leven.

Een van de jonge Filipino medebroeders is daar pastor en hij heeft een programma voor jonge mensen van 13 tot 24 jaar. De regio's hier leveren elk 5 tot 6 mensen voor een organisatie die beoogt mensen te scholen voor leidinggeven op sociaal, cultureel en politiek gebied. Het gaat dus om vorming tot bewust­wording en leiding­geven. Het is een informele opleiding op vrijwillige basis. Er is geld nodig voor vervoer van jongeren, eten, verblijf en lesmateriaal.
^top^

2007 - Batang Pinangga - "Dierbaar kind"

Batang Pinangga in Carmen op Cebu Ongeveer tien jaar geleden is dit project gestart door twee Nederlanders met heel veel enthousiasme. Na een aantal jaren hebben ze zich teruggetrokken uit dit project en hebben de Karmelieten het project overgenomen. Het actuele werk wordt gedaan door leken onder de verantwoordelijkheid van de Karmelieten.

Er zijn ongeveer 25 kinderen, die weggelopen zijn van huis, of verlaten door de ouders of geen ouders meer hebben. Het zijn jongens en meisjes in de leeftijd van ongeveer acht tot zestien jaar. Een aantal van het zijn misbruikt, seksueel of anderszins.

In dit project worden ze voorzien van onderdak, kleding en eten, psychologische begeleiding en scholing, d.w.z. dat ze naar school gaan in het dorp voor lager onderwijs en high school (een soort mavo). Als ze hersteld en zelfstandig zijn, gaan ze weer terug de maatschappij in, naar een plek die het beste bij hen past.

Voor het meer nieuws: project Batang Pinangga
^top^

2006 - Dovenproject in Escalante, Negros

Dit jaar hebben wij een onderwijsproject gekozen dat gericht is op het doofstommenonderwijs in de stad Escalante op het eiland Negros.
Hier bevindt zich een basisschool waar 35 doofstomme leerlingen meedraaien in de diverse klassen tussen de normale leerlingen.
Voor meer nieuws: Dovenproject Escalante
^top^

2005 - Basisonderwijs, verpleegopleiding en priesterstudies

Anton Hoogland was in de zomer van 2005 in Nijverdal op vakantie. In zijn afscheidsviering heeft hij verteld hoe belangrijk het JMMF voor de Filipino's is. Hij wees erop, dat onderwijs één van de belangrijkste zaken is voor de ontwikkeling van de Filippijnen.

Dit jaar hebben we besloten om de totale opbrengst van de collecte te besteden aan het onderwijs; in het bijzonder het basisonderwijs, de verpleegopleiding en de priesterstudies.

Pastor George Zeegers ging voor in de viering tijdens het Philippijnenweekend in 2005. Hij was een goede vriend van Jan Mulder en heeft samen met hem gestudeerd, o.a. in Rome. Ook tijdens de ziekte van Jan heeft George veel voor hem betekend.
 

2004 - Gedeeltelijke heropbouw school

In 2002 hebben wij een compleet klaslokaal met inventaris kunnen realiseren. Al met al was dat een groot succes. Nu is er brand geweest in deze school. Een oud gedeelte van de school is in vlammen opgegaan. Wij helpen dit opbouwen.
^top^