Studietoelagen


September 2015: Dankwoord van Paul Kaptain

Onderstaand filmfragment is het Engelse dankwoord van student Paul Kaptain met een Nederlandse vertaling op het eind.
^top^

1 juli 2011: Brief van Bernard Roosendaal

N.B.: Deze brief gaat over alle studenten die financiële steun ontvangen van het JMMF

Marlon LesteGueta, 20 jaar oud nu, kreeg in 2009 een scholarship en is verleden maand Juni aan zijn vierde en laatste jaar college begonnen op de University of the Philippines in Dilliman, Quezon City. Hij zal in maart 2012 zijn eindexamen doen en heeft dan een Bachelor in Arts in Filipino Creative Writing. Met dat kan hij onderwijs geven op High school en college en hij kan ook de journalistiek ingaan. Later dit jaar zal hij een besluit nemen welke richting hij definitief zal inslaan.
Jullie horen van hem volgend jaar maart.

Roel Castillo, nu 21 jaar oud en zit op het vierde jaar van het Technological Institute of the Philippines en doet in maart volgend jaar zijn eindexamen wiskunde. Hij gaat het onderwijs in. Is een uitstekende student en zal zonder twijfel zijn eindexamen halen.
Ook van hem horen jullie het volgend jaar meer.

Erwin Jay delos Santos, hij is 20 jaar oud en studeert op de Far East University in Manila en is in juni begonnen aan zijn tweede jaar college in Information Technology. Hij had uitstekende punten op het eind van het eerste jaar, werkt hard en vindt nog tijd om wat werk te doen in de San Isidro parochie van ons in Novaliches, Quezon city.

Paul Kaptain, de seminarian van onze missie in Papua New Guinea. Hij studeert in Cebu City op de San Carlos Universiteit en is in juni begonnen met zijn tweede jaar Philosophy. Na een jaar van veel aanpassingen, heeft ie zijn weg gevonden en maakt het goed. Ook de studie verloopt naar wens. Hij woont in onze communiteit in Cebu City.

Dan hebben we dit jaar aangenomen Hanna Tomada. Zij is de dochter van Dario Tomada, oprichter van een boeren organisatie in East Visayas Regio, het gebied van de twee grote eilanden Leyte en Samar. Dario stond ook op de lijst om uit de weg geruimd te worden vanwege zijn leidinggevende positie in de boerenbeweging. Hij overleefde een moordaanslag in 2009, waarbij zijn broer werd gewond. In Juli 2010 werd hij ontvoerd door gewapende mannen, werd gevangen gezet en beschuldigd van moorden te hebben gepleegd in 1985. Elk spoor van waarschijnlijkheid ontbreekt, maar dat is meestal het geval. Wij hebben contact met hem en zijn familie van vrouw en vier kinderen. Op verzoek van de ouders hebben we besloten om de oudste dochter Hanna te helpen om haar studie voort te zetten nu de vader zijn familie financieel niet meer kan ondersteunen. Zij is begonnen in Juni aan haar derde jaar college aan de Visayas State University in Leyte. Ze studeert voor lagere schoolonderwijzeres.
We stellen voor om Hanna dit jaar voor te dragen als nieuwe student van de JMMF. Hopelijk dat jullie dat ook goed vinden.
N.B.: Dit is inmiddels ook zo besloten door de stichitng JMMF.

Verleden jaar hebben we ook gevraagd voor een bijdrage aan de operatie van een kind met een hazelip. Anton Hoogland heeft contact gehad met de familie. Maar op een gegeven moment toen de operatie door zou gaan, kregen we geen contact meer met de familie.
We hebben dit project afgezegd.

Om die vijf studenten te blijven helpen, om hun scholing af te maken, is het beter om dit jaar alleen Hanna aan te nemen en voor de rest het fund aan te vullen.
Het JMMF bedroeg eind mei, 2011  P.  163.000,00
Uitgaven 5 studietoelagen juni-oktober 2011:  P. 72.914,35
Saldo per 30 juni,2011  P. 90.085,65

Ik wens jullie een sucesvolle vergadering de 11de Juli.

Hartelijke groeten, Bernard.
^top^

Studietoelagen van het JMMF, sinds het begin in 1999

Het steunen van jonge Filipino's met studietoelagen is een voortdurende activiteit van het Jan Mulder Memorial Fund.
Het gaat in het bijzonder om jongeren die wel aanleg hebben voor een studie, maar vanwege de krappe financiële mogelijkheden thuis geen kans krijgen om een goede opleiding te volgen.

Een groep mensen, waaronder Bernard Roosendaal, beoordelen welke jongeren voor een studietoelage in aanmerking komen. Hiervoor zijn criteria opgesteld zoals, aanleg voor studie, noodlijdende financiële situatie, handhaven van goede studieresultaten, etc. De bedoeling is dat het een studietoelage is voor schoolgeld, boeken en vervoer.

In de meeste gevallen wordt van deze jongeren gevraagd vrijwillige taken op zich te nemen binnen de gemeenschap waar ze wonen, bijv. werken met doofstommen, alfabetisering, organiseren van culturele activiteiten, sportprogramma's etc.
^top^